Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

31 WOB verzoeken

2018-149

Ingetrokken Wob-verzoek samenstelling van de Straatcommissie | Gemeente Utrecht

05-09-2018

RTV Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-134

Ingetrokken Wob-verzoek over overeenkomsten tijdelijke overdracht parkeerterrein en bestaande openbare weg | Gemeente Utrecht

09-08-2018

Een natuurlijke persoon heeft een Wob-verzoek ingediend op 9 augustus 2018 en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-101

Ingetrokken Wob-verzoek over nieuwe wijze afvalinzameling Tuindorp en Tuindorp Oost | Gemeente Utrecht

20-06-2018

Een inwoner van Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend over de nieuwe wijze van afvalinzameling in de wijken Tuindorp en Tuindorp Oost en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-099

Ingetrokken Wob-verzoek toewijzing huisvesting school | Gemeente Utrecht

18-06-2018

De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken toen met de toewijzing van de leegstaande lokalen van de Klimroos alsnog werd voorzien in tijdelijke huisvesting. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-096

Ingetrokken Wob-verzoek over overzicht vergunningen passagiersschepen vanaf 13 personen | Gemeente Utrecht

11-06-2018

Een verzoeker heeft een Wob-verzoek ingediend over vergunningen voor passagiersschepen vanaf 13 personen en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-087

Ingetrokken Wob-verzoek verkeersovertreding | Gemeente Utrecht

24-05-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend, kort daarna bericht dat het Wob-verzoek overhaast is gedaan en weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de intrekkingsbevestiging downloaden.

2018-054

Ingetrokken Wob-verzoek e-mails tussen gemeente en vergunningaanvragers | Gemeente Utrecht

05-04-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over vergunningen die zijn verleend voor de bouw van dakopbouwen in Zandhofsestraat en eventuele e-mails van de gemeente met vergunningaanvragers en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-043

Ingetrokken Wob-verzoek overdracht monumenten aan Stadsherstel Midden-Nederland | Gemeente Utrecht

09-03-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de brief van 27 november 2009 van de gemeente aan Mitros over de overdracht van monumenten naar Stadsherstel Midden-Nederland en na verzending aan de raadscommissie weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

  1. Wob-verzoek

2018-113

Ingetrokken Wob-verzoek realisatie 2e fase bestemmingsplan en beëindiging van de huur van woningen Isotopenweg | Gemeente Utrecht

01-03-2018

Tomlow Advocaten heeft namens een cliënt, een kunstenaar, een informatieverzoek ingediend, later verzocht het als een Wob-verzoek te behandelen en weer ingetrokken toen de informatie werd overlegd als onderdeel van het dossier van de civiele procedure bij de rechtbank. In onderstaande links kunt u het informatieverzoek downloaden.

2018-010

Ingetrokken Wob-verzoek bouwproject Afflux-Borgenbouw op het Veemarktterrein | Gemeente Utrecht

15-01-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over een bouwproject op het Veemarktterrein en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

  1. Wob-verzoek