Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

243 WOB verzoeken

2019-045

Wob-besluit over de schade aan leiding in de Hoflaan | Gemeente Utrecht

14-09-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Sedgwick. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het verrichten van grondroederswerk-zaamheden ter plaatsen van de schade locatie aan de Hoflaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-079

Wob-besluit over de bezwaarprocedure en de overname van een kinderdagverblijf Jolie B.V. | Gemeente Utrecht

21-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van Veltman Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documenten die betrekking hebben op het verslag van de hoorzitting in verband met de behandeling van het bezwaarschrift tegen het opleggen van bestuurlijke boetes en alle documenten over overleggen tussen de gemeente en De Vrije Vogels tijdens de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop van Jolie B.V. op 27 september 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-089

Wob-besluit over handhaving meerdere panden van één eigenaar | Gemeente Utrecht

04-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een advocatenkantoor. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over handhavingsbesluiten inzake meerdere panden van een eigenaar. Wegens de uitgebrachte zienswijze hebben wij besloten uitgesteld te verstrekken. Van de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen is vervolgens geen gebruik gemaakt.  In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-074

Wob-besluit over controlerapporten van het onderhoud van de weg van de De Costa kade en Jacob Catsstraat | Gemeente Utrecht

14-03-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over controlerapporten betreffende het onderhoud van de weg van deDe Costa kade en Jacob Catsstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-055

Wob-besluit over subsidieaanvragen Huurders030 | Gemeente Utrecht

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over subsidieaanvragen en beslissingen inzake Huurders 030 .In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-058

Wob-besluit over zienswijzen verkoop woningen en fusie instellingen | Gemeente Utrecht

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de zienswijzen van de gemeente over de mogelijke verkoop van woningen en over de mogelijke fusie van toegelaten instellingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-061

Wob-besluit over representativiteit huurdersorganisatie Huurders030 | Gemeente Utrecht

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie Huurder030. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-053

Wob-besluit over representativiteit huurdersorganisatie BokS | Gemeente Utrecht

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de representativiteit van huurdersorganisatie BoKS. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2019-060

Wob-besluit over beroep- en bezwaarschriften VTH | Gemeente Utrecht

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal ingediende beroep- en bezwaarschriften die voortvloeien uit besluiten genomen door het organisatieonderdeel VTH. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2019-051

Wob besluit over videobeelden en fotomateriaal in de gehele laan van Nieuw Guinea | Gemeente Utrecht

25-02-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over videobeelden en fotomateriaal in de gehele laan van Nieuw Guinea. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.