Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

175 WOB verzoeken

2018-174

Wob-besluit inzake de jaarlijkse verantwoording integriteitsbeleid & gedragscode | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op gedragscode voor goed ambtelijk handelen en de rapportages die aan de gemeenteraad zijn gedaan waarin jaarlijks verantwoording is afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. Dit besluit (2018-174) bevat ook de bijlage van het besluit 2018-158. Dit komt omdat de bijlage van dit besluit actuele informatie bevat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-159

Wob-besluit netwerkschade Houtensepad | Gemeente Utrecht

20-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van in Trust Nederland BV namens Reggefiber. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over mogelijk in opdracht van de gemeente verrichte werkzaamheden ter hoogte van de schadelocatie aan de Houtensepad. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-157

Wob-besluit sociaalmakelijkaarschap 2019-2024 van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit | Gemeente Utrecht

12-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van Dock. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over sociaals makelaarschap van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-154

Wob-besluit afbouwregeling Woonlastenfonds | Gemeente Utrecht

11-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de Afbouwregeling Woonlastenfonds Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-151

Wob-besluit correspondentie Bastionwoningen Kemal Ataturkstraat | Gemeente Utrecht

07-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over correspondentie betreffende de aankoop van de Bastionwoningen aan de Kemal Ataturkstraat vanaf 1983 tot en met 1991. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-150

Wob-besluit netwerkschade Enghlaan | Gemeente Utrecht

07-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van in Trust Nederland BV namens Reggefiber. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over mogelijk in opdracht van de gemeente verrichte werkzaamheden ter hoogte van de schadelocatie aan de Enghlaan. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-143

Wob-besluit netwerkschade Nigerdreef | Gemeente Utrecht

16-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 augustus 2018 beslist op een Wob-verzoek van in Trust Nederland BV namens Reggefiber. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over mogelijk in opdracht van de gemeente verrichte werkzaamheden ter hoogte van de schadelocatie aan de Nigerdreef. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-142

Wob-besluit uitspraak van de rechtbank over terrasvergunning | Gemeente Utrecht

15-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd om de openbaarmaking van de uitspraak rechtbank Midden-Nederland over het verlenen van een terrasvergunning. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-135

Wob-besluit toezichts- en handhavingsdocumenten bouwwerk De Victoria | Gemeente Utrecht

11-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over toezichts- en handhavingsdocumenten inzake het bouwwerk De Victoria. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-130

Wob-besluit verkeersboetes Kanaleneiland documenten | Gemeente Utrecht

06-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten met betrekking tot handhaving en beleid in Kanaleneiland te Utrecht. In de bijlagen treft u onder andere een overzicht van de beschikkingen (verkeersboetes). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.