Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

212 WOB verzoeken

2018-194

Wob-besluit over het bezwaarschrift met betrekking tot de weigering van de omgevingsvergunning voor de Bekkerstraat 141 | Gemeente Utrecht

12-11-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de bezwaarschrift en eventueel bijbehorende stukken waarin de weigering van de omgevingsvergunning voor de Bekkerstraat 141 te Utrecht is opgenomen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-189

Wob-besluit Memo over de stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst | Gemeente Utrecht

05-11-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een Memo over de stand van zaken UCK waarnaar verwezen wordt in het conceptrapport het Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-186

Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen | Gemeente Utrecht

25-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aantal aanvragen van de openbare laadpalen binnen de gemeente Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-185

Wob-besluit over parkeerdruktelling Vleuterweide | Gemeente Utrecht

24-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de parkeerdruktelling van Vleuterweide. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden

2018-183

Wob-besluit over de havenatlas en gesprekken met exploitanten van vaartuigen | Gemeente Utrecht

19-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van Lekkerbootjevaren. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op aanvullingen aan de havenatlas en gespreksverslagen met exploitanten van vaartuigen. In de onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden. 

2018-182

Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein | Gemeente Utrecht

16-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-176

Wob-besluit over totstandkoming van prestatieafspraken 2015-2017 van Mitros en SSH | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de totstandkoming van de prestatieafspraken over de periode 2015 tot en met 2017 van Mitros en SSH. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-178

Wob-besluit over zienswijzen verkoop huureenheden en fusie instellingen | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle zienswijzen die de gemeente sinds 1 januari 2015 heeft afgegeven (mogelijke) verkoop van huureenheden door een toegelaten instelling en alle zienswijze die de gemeente sinds 1 januari 2015 heeft afgegeven over een (mogelijke) fusie van toegelaten instellingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-177

Wob-besluit over zienswijze van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de zienswijze(n) van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros en stukken waarop deze zienswijze is gebaseerd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-180

Wob-besluit over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.