Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

16 WOB verzoeken

2019-079

Wob-besluit over de bezwaarprocedure en de overname van een kinderdagverblijf Jolie B.V. | Gemeente Utrecht

21-04-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van Veltman Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documenten die betrekking hebben op het verslag van de hoorzitting in verband met de behandeling van het bezwaarschrift tegen het opleggen van bestuurlijke boetes en alle documenten over overleggen tussen de gemeente en De Vrije Vogels tijdens de onderhandelingen over de voorgenomen verkoop van Jolie B.V. op 27 september 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-056

Wob-besluit lijst scholen van voortgezet onderwijs buiten voedingsgebied | Gemeente Utrecht

06-04-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de diverse vestigingen van een x11 basisschool en de locatie aan de Notenboomlaan. Het Wob-verzoek is op 21 juni 2018 ingetrokken.In onderstaande link vindt u het Wob-verzoek.

2018-055

Reactie op vragen over x11 basisschool aan de Notenboomlaan | Gemeente Utrecht

06-04-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de diverse vestigingen van een x11 basisschool en de locatie aan de Notenboomlaan. Het Wob-verzoek is op 21 juni 2018 ingetrokken.In onderstaande link vindt u het Wob-verzoek.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2018-034

Wob-besluit jeugdzorgdossier | Gemeente Utrecht

19-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner van Driebergen-Rijsenburg.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een jeugdzorgdossier waarover een artikel is geschreven in de Groene Amsterdammer. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-021

Besluit buiten behandeling laten Wob-verzoek bouw van muur en schutting bij het schoolplein van basisschool "De Odyssee" | Gemeente Utrecht

05-02-2018

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de bouw van een muur en schutting nabij het schoolplein van basisschool "De Odyssee" en later na telefonisch contact en een verzoek te reageren buiten behandeling gesteld. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-171

Wob-besluit financiele gegevens Wmo, met name hulp bij het huishouden | Gemeente Utrecht

19-10-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2017 beslist op een Wob-verzoek van het Wetenschappelijk bureau van de SP. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de financiële gegevens van de Wmo en dan met name het hulp bij het huishouden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit

2017-168

Ingetrokken Wob-verzoek correspondentie KR Zorg BV | Gemeente Utrecht

17-10-2017

Berculo Advocaten heeft een Wob-verzoek ingediend voor de inzage van het dossier van een cliënt en 4 december 2017 ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek.

 1. Wob-verzoek

2017-151

Reactie op Wob-verzoek financiële afwikkeling OGGZ | Gemeente Utrecht

19-09-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Utrecht.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de financiële afwikkeling van een bezoek van OGGZ. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Reactiebrief

2017-145

Wob-besluit overeenkomst met Lister over de exploitatie van Hostel de Hogelanden | Gemeente Utrecht

11-09-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de overeenkomst die door de Gemeente Utrecht is gesloten met Lister over de exploitatie van Hostel de Hogelanden. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

 1. Wob-verzoek
 2. Wob-besluit