Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

105 WOB verzoeken

2018-182

Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein | Gemeente Utrecht

16-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de bruikleenovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-176

Wob-besluit over totstandkoming van prestatieafspraken 2015-2017 van Mitros en SSH | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de totstandkoming van de prestatieafspraken over de periode 2015 tot en met 2017 van Mitros en SSH. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-178

Wob-besluit over zienswijzen verkoop huureenheden en fusie instellingen | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over alle zienswijzen die de gemeente sinds 1 januari 2015 heeft afgegeven (mogelijke) verkoop van huureenheden door een toegelaten instelling en alle zienswijze die de gemeente sinds 1 januari 2015 heeft afgegeven over een (mogelijke) fusie van toegelaten instellingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-177

Wob-besluit over zienswijze van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de zienswijze(n) van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros en stukken waarop deze zienswijze is gebaseerd. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-180

Wob-besluit over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder (Wohv). In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-173

Reactie op Wob-verzoek over vergunningendossiers realiseren Klein hotel aan de Oudegracht | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over vergunningendossiers van het realiseren van Klein Hotel aan de Oudegracht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-152

Wob-besluit over bruikleen aan de bewoners van de Koningsweg en de beoogde verkoop | Gemeente Utrecht

09-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbaarmaking van de historie, rationale en taxatie van bruikleen aan de bewoners van de Koningsweg in Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-151

Wob-besluit correspondentie Bastionwoningen Kemal Ataturkstraat | Gemeente Utrecht

07-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over correspondentie betreffende de aankoop van de Bastionwoningen aan de Kemal Ataturkstraat vanaf 1983 tot en met 1991. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-135

Wob-besluit toezichts- en handhavingsdocumenten bouwwerk De Victoria | Gemeente Utrecht

11-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over toezichts- en handhavingsdocumenten inzake het bouwwerk De Victoria. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-134

Ingetrokken Wob-verzoek over overeenkomsten tijdelijke overdracht parkeerterrein en bestaande openbare weg | Gemeente Utrecht

09-08-2018

Een natuurlijke persoon heeft een Wob-verzoek ingediend op 9 augustus 2018 en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.