Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

98 WOB verzoeken

2018-173

Reactie op Wob-verzoek over vergunningendossiers realiseren Klein hotel aan de Oudegracht | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over vergunningendossiers van het realiseren van Klein Hotel aan de Oudegracht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-151

Wob-besluit correspondentie Bastionwoningen Kemal Ataturkstraat | Gemeente Utrecht

07-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over correspondentie betreffende de aankoop van de Bastionwoningen aan de Kemal Ataturkstraat vanaf 1983 tot en met 1991. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-135

Wob-besluit toezichts- en handhavingsdocumenten bouwwerk De Victoria | Gemeente Utrecht

11-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over toezichts- en handhavingsdocumenten inzake het bouwwerk De Victoria. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-134

Ingetrokken Wob-verzoek over overeenkomsten tijdelijke overdracht parkeerterrein en bestaande openbare weg | Gemeente Utrecht

09-08-2018

Een natuurlijke persoon heeft een Wob-verzoek ingediend op 9 augustus 2018 en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-131

Wob-besluit plan Eykmanlaan | Gemeente Utrecht

03-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van Achmea rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de verbouwing van voormalig verzorgingstehuis De Lichtkring van zorgorganisatie Careyn. Deze wordt getransformeerd tot De Nieuwe Eyk, een woonproject van Socius Wonen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-127

Reactie op Wob-verzoek met vragen over teksten in vaststellingsrapport wijzigingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen | Gemeente Utrecht

02-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 augustus 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van inwoner.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over teksten in het vaststellingsrapport van bestemmingsplan Wijzigingsplan Wilhelminapark, Buiten-Wittevrouwen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-128

Reactie op Wob-verzoek over het ontwikkelingskader horeca Utrecht | Gemeente Utrecht

02-08-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over ontwikkelingskader horeca Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en reactiebrief downloaden.

2018-137

Reactie op Wob-verzoek over splitsingsvergunning pand in Haverstraat | Gemeente Utrecht

30-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 augustus 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een afgegeven splitsingsvergunning en het aantal kamers van een studentenpand aan de Haverstraat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-120

Wob-besluit intentieovereenkomst voor ontwikkeling van woningbouw in Dichterswijk | Gemeente Utrecht

25-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van woningbouw op het terrein van voormalig Bo-rent gebouw in de Dichterswijk. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-119

Reactie op Wob-verzoek inschrijving als ingezetene gemeente Utrecht | Gemeente Utrecht

24-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Advocatenkantoor Schoonbrood.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de periode waarbij zijn cliënt is ingeschreven als ingezetene van de gemeente Utrecht . In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.