Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

23 WOB verzoeken

2018-175

Wob-besluit over subsidieaanvragen van stichting Huurders030 | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over subsidieaanvragen van stichting Huurders030 en de hierop betrekking hebbende beslissingen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-170

Wob-besluit over gegevens uitkeringen Participatiewet | Gemeente Utrecht

10-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over gegevens uitkeringen Participatiewet over de jaren 2016, 2017 en 2018. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-168

Reactie op verzoek inzake dossier huisvesting en bijstand van een natuurllijke persoon | Gemeente Utrecht

08-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 een Wob-verzoek ontvangen van een rechtsvertegenwoordiger. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de huisvestiging van een cliënt. Het Wob-verzoek is afgedaan als inzage in het eigen dossier en de gevraagde informatie is verstrekt aan de rechtsvertegenwoordiger. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-157

Wob-besluit sociaalmakelijkaarschap 2019-2024 van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit | Gemeente Utrecht

12-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van Dock. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over sociaals makelaarschap van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-154

Wob-besluit afbouwregeling Woonlastenfonds | Gemeente Utrecht

11-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de Afbouwregeling Woonlastenfonds Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-155

Wob-besluit over de documenten omtrent de overeenkomst, voorwaarden en prestaties van The Colour Kitchen | Gemeente Utrecht

11-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2018  beslist op een Wob-verzoek van Mio Partner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de documenten die betrekking hebben op de overeenkomst, voorwaarden en prestaties van The Colour Kitchen. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-147

Wob-besluit over de aanvragen die gedaan zijn in het kader van de subsidietender Sociaal makelaarsschap | Gemeente Utrecht

03-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van De Koning Vergouwen Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de aanvragen die gedaan zijn in het kader van de subsidietender Sociaal makelaarsschap. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-110

Reactie op Wob-verzoek overzicht gebruik bijstand | Gemeente Utrecht

05-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Advocatenkantoor Schoonbrood.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het gebruik van de bijstand. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-078

Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure | Gemeente Utrecht

18-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de start van de handhavingsprocedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-079

Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure | Gemeente Utrecht

18-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de start van de handhavingsprocedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.