Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

17 WOB verzoeken

2018-157

Wob-besluit sociaalmakelijkaarschap 2019-2024 van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit | Gemeente Utrecht

12-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van Dock. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over sociaals makelaarschap van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-154

Wob-besluit afbouwregeling Woonlastenfonds | Gemeente Utrecht

11-09-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de Afbouwregeling Woonlastenfonds Utrecht. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden.

2018-110

Reactie op Wob-verzoek overzicht gebruik bijstand | Gemeente Utrecht

05-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Advocatenkantoor Schoonbrood.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het gebruik van de bijstand. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-079

Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure | Gemeente Utrecht

18-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de start van de handhavingsprocedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-078

Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure | Gemeente Utrecht

18-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de start van de handhavingsprocedure. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-067

Reactie op Wob-verzoek inzage eigen dossier | Gemeente Utrecht

27-04-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een persoon die onder curatele staat.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over "eigen dossier".  In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-044

Reactie op vragen over vermogensonderzoek van bijstandsgerechtigden | Gemeente Utrecht

14-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Punta Taaltrainingen en Adviesbureau.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over vermogensonderzoek in het kader van de bijstand en in het bijzonder vermogen in Turkije. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Reactiebrief

2018-027

Wob-besluit externe inhuur ingenieurswerkzaamheden Stadsbedrijven | Gemeente Utrecht

12-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van de FNV.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de externe inhuur in verband met het overplaatsbaar verplaatsen van een cliënt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Wob-besluit
  3. Bijlagen

2018-022

Wob-besluit uitvoering Participatiewet | Gemeente Utrecht

03-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Oegstgeest.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de uitvoering van de Participatiewet. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Wob-besluit
  3. Bijlagen