Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

23 WOB verzoeken

2018-174

Wob-besluit inzake de jaarlijkse verantwoording integriteitsbeleid & gedragscode | Gemeente Utrecht

15-10-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op gedragscode voor goed ambtelijk handelen en de rapportages die aan de gemeenteraad zijn gedaan waarin jaarlijks verantwoording is afgelegd over het gevoerde integriteitsbeleid en over de naleving van de gedragscode. Dit besluit (2018-174) bevat ook de bijlage van het besluit 2018-158. Dit komt omdat de bijlage van dit besluit actuele informatie bevat. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-149

Ingetrokken Wob-verzoek samenstelling van de Straatcommissie | Gemeente Utrecht

05-09-2018

RTV Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-116

Wob-besluit duurzaamheid gemeentelijk wagenpark | Gemeente Utrecht

09-07-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van IQ Dosing. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over documenten die betrekking hebben op de duurzaamheid van het gemeentelijk wagenpark. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

2018-099

Ingetrokken Wob-verzoek toewijzing huisvesting school | Gemeente Utrecht

18-06-2018

De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken toen met de toewijzing van de leegstaande lokalen van de Klimroos alsnog werd voorzien in tijdelijke huisvesting. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

2018-084

Wob-besluit afsluiting door NS van stationshal Utrecht CS met incheckpoorten | Gemeente Utrecht

18-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het aantal incidenten op station Utrecht Centraal als onderbouwing van de afsluiting van de stationshal met incheckpoorten wegens (sociale) veiligheid. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en het Wob-besluit downloaden. Het Wob-verzoek is tevens doorgeleid naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

2018-072

Reactie op Wob-verzoek registreren hond | Gemeente Utrecht

06-05-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Vleuten.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het registreren van een hond. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-061

Reactie op Wob-verzoek onderzoeksrapportage funderingen Paushuize | Gemeente Utrecht

13-04-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Amersfoort.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het in de pers genoemde onderzoeksrapport over de funderingen van het Paushuize. In een lopend bestuurlijk traject is de gevraagde informatie al openbaar gemaakt. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-039

Reactie op Wob-verzoek oud integriteitsonderzoek | Gemeente Utrecht

05-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van ADR Nieuwsmedia.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over oud integriteitsonderzoek van twee ambtenaren die betrokken waren bij handel in vastgoed. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en de reactiebrief downloaden.

2018-041

Wob-besluit lijst van gemeentelijk vastgoed met een grondoppervlakte van minimaal 200 m2 | Gemeente Utrecht

01-03-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een lijst van gemeentelijke panden met een grondoppervlakte van minimaal 200 m2. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Wob-besluit
  3. Bijlage

2017-037

Openstaand Informatie over plannen directiewoning Cereolpand en uitbreiding Dominicus school

27-02-2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Leusden.  In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over het energie- en waterverbruik van gemeentelijke panden en energielabels per pand. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.

  1. Wob-verzoek
  2. Wob-besluit
  3. Bijlagen