Vind en doorzoek Wob verzoeken, besluiten en bijlagen van Utrecht

2018-189 Wob-besluit Memo over de stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst | Gemeente Utrecht

Geef je stem:
( 0 )
( 0 )

05 Nov 2018

27 Dec 2018

Ingediend

Besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over een Memo over de stand van zaken UCK waarnaar verwezen wordt in het conceptrapport het Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek, Wob-besluit en de bijgevoegde documenten, die openbaar gemaakt zijn, downloaden.